روشهای ضدعفونی تخم نطفه دار

ضدعفونی کردن تخم ها برای جوجه کشی

4 comments برچسب: , , , ,
 

 ضدعفونی کردن تخم ها برای جوجه کشی   ضدعفونی کردن تخم نطفه دار مرغ ، بلدرچین ، کبک ، غاز و اردک   گاز دادن با فرمالدئید روش موثری جهت…