افزایش بازدهی جوجه کشی در مرغ و خروس

نکات افزایش بازدهی جوجه کشی در مرغ و خروس – ۳

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , ,

جمع آوری و انتخاب ادامه مقاله نکات افزایش بازدهی جوجه کشی در مرغ و خروس – بخش دوم : تخم مرغها را باید هر چه سریع تر از سالن مادر…

چرخش تخم ها در دستگاه جوجه کشی

طرز قرار گرفتن و چرخش تخم مرغ های نطفه دار در دستگاه جوجه کشی

۲۲ comments برچسب: , , , , ,

طرز قرار گرفتن و چرخش تخم مرغ های نطفه دار در دستگاه جوجه کشی طرز قرار گرفتن و چرخش تخم مرغ های نطفه دار در دستگاه جوجه کشی : تخم…