خرید و فروش دستگاه جوجه کشی در افغانستان
صادرات دستگاه جوجه کشی بیست هزار عددی به افغانستان اولین مرکز جوجه کشی و تولبد جوجه یک روزه در کشور افغانستان توسط گروه صنعتی اسکندری راه اندازی شد. بعد مذاکرات و بازدید های مفصل توسط کارشناسان و سرمایه گذاران افغان ...
مدیر سایت
X