افسردگی در مرغ

افسردگی مرغ : چگونه بفهمیم که مرغ مان افسرده شده است ؟

3 comments برچسب: , , , , , , , , , ,
 

 افسردگی مرغ : چگونه بفهمیم که مرغ مان افسرده شده است  ؟ اگر شما نگران مرغ های خود هستید و تخم های گذاشته توسط مرغ می شکنند این مقاله برای…