پرورش-شترمرغ
پرورش و نگهداری شتر مرغ - درباره شترمرغ پرورش و نگهداری شتر مرغ - درباره شترمرغ : بیش از بیست میلیون سال پیش اسلاف شتر مرغهای امروزی، در کمربند وسیعی که از اسپانیا در غرب آغاز و در طول کرانه های ...
مدیر سایت
X