تربیت پرندگان شکاری

تربیت پرندگان شکاری

14 comments برچسب: , , , , , , ,
 

 تربیت پرندگان شکاری تربیت پرندگان شکاری :رفتار با پرنده / باید توجه نمود که پرندگان رام نمی شوند بلاکه فقط به انسان ها عادت می کنند .حتی اگر پرنده ای چندین…

پرنده شکاری شاهین

پرنده شکاری شاهین

12 comments برچسب: , , , , , , ,
 

                      پرنده شکاری شاهین شاهین پرنده شکاری شاهین با اندازه متوسط به شمار می رود .طول بدن آن 38 تا 53…