آماده نمودن سالن پرورش مرغ بومی

آماده نمودن سالن پرورش مرغ بومی

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , , ,

آماده نمودن سالن پرورش مرغ بومی آماده نمودن سالن پرورش مرغ بومی : قبل از انتقال جوجه ها به سالن بایستی سالن و ابخوری ها و دانخوری ها را خوب شسته…