نگهداری اردک ها

نگهداری اردک ها : آموزش و روشهای پرورش اردک و نگهداری از آنها

یک دیدگاه برچسب: , , , , , ,

نگهداری اردک : اردک ها را می توان به روشهای مختلف متراکم در سالن های بسته نیمه باز و باز پرورش داد و نگهداری کرد . از روش های گوناگون…