سنقر گندمزار

سنقر ها

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , , ,

سنقر ها سنقر ها : سنقر سفید از پرندگان شکاری با اندازه متوسط به شمار می ود .طول بدن آن در حدود ۴۳ تا ۴۸ سانتی متر است . بالها…