سنقر گندمزار

سنقر ها

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , , ,
 

 سنقر ها سنقر ها : سنقر سفید از پرندگان شکاری با اندازه متوسط به شمار می ود .طول بدن آن در حدود 43 تا 48 سانتی متر است . بالها…