تجهیزات مورد نیاز پرورش جوجه کبک

تجهیزات مورد نیاز پرورش جوجه کبک

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , , ,

تجهیزات مورد نیاز پرورش جوجه کبک برای فراهم کردن شرایط محیطی مناسب برای پرورش کبک نیاز به یکسری تجهیزات و تأسیسات برای پرورش است که به مهمترین آنها اشاره می…

کبک-ایرانی

محدودیتهای پرورش و تولید کبک

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , ,

محدودیتهای پرورش و تولید کبک محدودیتهای پرورش و تولید کبک : دورہ پرورش کبک به نسبت سایر پرندگان بیشتر است. کبک در انسانی ۳-۴ ماهگی برای کشتار و درسن ۶-۷…