سالن پروش بلدرچین

فاقد تصویر شاخص
سالن پروش بلدرچین سالن پروش بلدرچین :سالن های باز دسته اول سالن هایی که به میزان 25-30 درصد از دیوار های  طولی طرفین شان باز می باشد و بیشترین استفاده از تهویه طبیعی و نور طبیعی  در این سالن ها ...
مدیر سایت
X