ساخت کارخانه جدید گروه صنعتی EIG

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , ,
 

 کارخانه جدید جوجه کشی EIG عملیات دیوار کشی کارخانه جدید گروه صنعتی اسکندری به اتمام رسید. کارخانه جدید گروه ماشین سازی اسکندری با هدف تولید انواع قطعات ماشین های جوجه…