نحوه بازبینی و چِک‌کردن باروری تخم مرغ4

مطالب راهبردی در رابطه با استفاده از دستگاه جوجه کشی

۱۲ comments برچسب: , , , ,

من به عنوان یکی از کارمندان و تکنسین های قدیمی ماشین سازی اسکندری در نظر دارم تا تجربیاتم در مورد روش استفاده از ماشین های جوجه کشی و روش تبدیل…