تقلید-صدای-طوطی-سبز

آموزش تقلید صدا طوطی سبز

یک دیدگاه برچسب: , , , , , , , , , , ,
 

 آموزش تقلید صدا طوطی سبز آموزش تقلید صدا طوطی سبز : طوطی سبز تقلید کننده خوبی است و به زیبایی می تواند کلمات را تقلید و ادا نماید البته به…