جوجه گیری از انواع تخم مرغ نطفه دار - جوجه خارج شده از تخم

روش جوجه گیری از انواع تخم مرغ نطفه دار توسط ماشین های جوجه کشی

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , ,
 

 روش جوجه گیری از انواع تخم مرغ نطفه دار توسط ماشین های جوجه کشی : طول دوره جوجه کشی در مرغ ۲۱ روز می باشد. ۱۸ روز اول آن در…