نحوه جوجه کشی مرغ لاری - عکس لاری

تغذیه ، نحوه جوجه کشی مرغ لاری و تشخیص مرغ لاری کرچ – 2

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , ,
 

 بهداشت لانه ادامه مقاله تغذیه ، نحوه جوجه کشی مرغ لاری و تشخیص مرغ لاری کرچ  – در دوران جوجه کشی باید وضع بهداشت برای مرغ کرج، مناسب بوده و محل…