تشخیص جنسیت کبوتر

راه ها و روشهای تشخیص جنسیت کبوتر نر و ماده

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , ,

وش های زیادی برای تشخیص جنسیت کبوتران وجود دارد که ما معروف ترین آنها را ذکر می کنیم:

۱- صدای قور زدن نشانه این است که کبوتر نر است.
۲- کبوتران کله درشت و نوک زمخت (نسبت به ماده) معمولا نر هستند .
۳- کبوتران هنگامی که از ارتفاعی به کف می آیند اگر:
دم آن ها به سمت پایین بود در نتیجه کبوتر ماده است.