تشخیص جنسیت کبوتر

راه ها و روشهای تشخیص جنسیت کبوتر نر و ماده

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , ,
 

وش های زیادی برای تشخیص جنسیت کبوتران وجود دارد که ما معروف ترین آنها را ذکر می کنیم:

1- صدای قور زدن نشانه این است که کبوتر نر است.
2- کبوتران کله درشت و نوک زمخت (نسبت به ماده) معمولا نر هستند .
3- کبوتران هنگامی که از ارتفاعی به کف می آیند اگر:
دم آن ها به سمت پایین بود در نتیجه کبوتر ماده است.