فنچ

تعیین جنسیت فنچ

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , ,
 

 تعیین جنسیت فنچ تعیین جنسیت فنچ : تعیین جنسیت در گونه های مختلف فنچ از گونه ای به گونه دیگر متفاوت است در برخی از گونه ها نظیر: فنچ راه…