مرغداری (6)

انتخاب محل مناسب برای مرغداری

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , ,
 

 انتخاب محل مناسب برای مرغداری گله مرغ تخمگذاری به طور معمول در حدود 2 سال نگهداری میشوند.بدین ترتیب در طی این مدت 2 تابستان و 2 زمستان را باید سپری…