مرغداری (6)

انتخاب محل مناسب برای مرغداری

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , ,

انتخاب محل مناسب برای مرغداری گله مرغ تخمگذاری به طور معمول در حدود ۲ سال نگهداری میشوند.بدین ترتیب در طی این مدت ۲ تابستان و ۲ زمستان را باید سپری…