آموزش گام به گام جوجه کشی

جوجه کشی تخم ها: راهنمای گام به گام جوجه کشی

6 comments برچسب: , , ,
 

 جوجه کشی تخم ها: راهنمای گام به گام جوجه کشی نکات عمومی • قبل از قرار دادن تخم مرغ ها در ماشین جوجه کشی از وصل بودن برق و دمای…