کنترل کارکرد دستگاه جوجه کشی

بازرسی و کنترل عملکرد دستگاه جوجه کشی

یک دیدگاه برچسب: , , , ,
 

حتی اگر دستگاه های جوجه کشی بصورت خودکار عمل میکنند بطوریکه در صورت بروز مشکل ، زنگ خطر آنها به صدا درمی آید . با این حال توصیه میشود که آنها را بطور منظم بازرسی نمایید . انجام بازرسی های منظم بینش بیشتری در زمینه ی پیشرفت مراحل جوجه کشی و کارکرد دستگاه به شما میدهد .