دستگاه گوارش خروس لاری

دستگاه گردش خون و دستگاه گوارش خروس لاری – بخش چهارم

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , ,
 

 غده تیروئید: ادامه مقاله دستگاه گوارش خروس لاری – در پرندگان غدد تیروئید بصورت یک جفت غده بیضی شکل و به رنگ قرمز تیره در دو طرف نای قرار دارند.…

دستگاه گوارش خروس لاری

دستگاه گردش خون و دستگاه گوارش خروس لاری – بخش دوم

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , ,
 

    ادامه مقاله دستگاه گوارش خروس لاری | مری و چینه دان : لولهای قابل انعطاف و عضلانی که از حلق تا پیش معده کشیده شده است و خوراک…

دستگاه گوارش خروس لاری

دستگاه گردش خون و دستگاه گوارش خروس لاری – بخش اول

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , ,
 

  دستگاه گردش خون دستگاه گوارش خروس لاری – دستگاه گردش خون خروس لاری : دستگاه گردش خون و لنف شامل، خون، قلب و رگها است. عمل دستگاه گردش خون…