دستگاه گوارش خروس لاری

دستگاه گردش خون و دستگاه گوارش خروس لاری – بخش اول

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , ,
 

  دستگاه گردش خون دستگاه گوارش خروس لاری – دستگاه گردش خون خروس لاری : دستگاه گردش خون و لنف شامل، خون، قلب و رگها است. عمل دستگاه گردش خون…