قناری

پرورش قناری : نمایشگاه قناری

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , , , , ,
 

 پرورش قناری : نمایشگاه قناری در بسیاری از کشورهای صاحب نام در پرورش و تولید قناری همه ساله حداقل یک نوبت نمایشگاه استانی منطقه ای و یا کشوری برگزار میشود.…

قناری

پرورش و جوجه کشی قناری وحشی

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , , ,
 

 پرورش و جوجه کشی قناری وحشی قناری وحشی قناری وحشی در طبیعت ۱۲ تا ۱۶ سانتیمتر قد دارد. اندازه ی بین دو سر بالهای این پرنده در حالت باز ۲۰…