آناتومی خروس لاری

فیزیولـوژی و آناتومی خروس لاری – بخش پنجم

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , ,

  شیپور ادامه مقاله آناتومی خروس لاری : شکل آن شبیه قیف است و در زیر تخمدان چپ واقع شده و به آن فانل نیز میگویند. طول این قسمت حدود…

آناتومی خروس لاری

فیزیولـوژی و آناتومی خروس لاری – بخش چهارم

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , ,

آناتومی خروس لاری : بال به طور مشخص از استخوانهای بازو، زند زبرین و زند زیرین ، استخوانهای مچ ، استخوانهای قلم دست و سه انگشت تشکیل شده است. استخوان…