کنترل بیماریها در مرغ بومی
کنترل بیماریها در مرغ بومی - برنامه بهداشتی برای کنترل بیماری های مرغ بومی کنترل بیماریها در مرغ بومی الف : برنامه واکسیناسیون مرغ بومی ۱) واکسن مارکت : در یک روزگی در زیر پوست پشت گردن به مقدار ۲ سی ...
مدیر سایت
X