آشنایی با برخی بیماریهای بوقلمونها
آشنایی با برخی بیماریهای بوقلمونها آشنایی با برخی بیماریهای بوقلمونها : آگاهی از بیماریهای مهم بوقلمون و چگونگی پیشگیری و درمان آنها در محیط بهداشتی و تمیز، سه اصل مهم است. نادیده گرفتن این سه اصل، باعث به وجود آمدن ...
مدیر سایت
X