کنترل بیماریها در مرغ بومی

کنترل بیماریها در مرغ بومی

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , , ,
 

 کنترل بیماریها در مرغ بومی – برنامه بهداشتی برای کنترل بیماری های مرغ بومی کنترل بیماریها در مرغ بومی الف : برنامه واکسیناسیون مرغ بومی ۱) واکسن مارکت : در یک…