اطلاعات کامل در مورد مرغ مینا

اطلاعات کامل در مورد مرغ مینا این پرنده شگفت انگیز

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , ,

اطلاعات کامل در مورد مرغ مینا : میناها نه تنها در ردیف بهترین پرندگان مقلد صدا قرار دارند، بلکه بازیچه های خوبی نیز محسوب می شوند.