آناتومی شترمرغ

آناتومی شترمرغ

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , ,
 

 آناتومی شترمرغ آناتومی شترمرغ :پر ها پر در نواحی (پرگاه) با فضایی به فواصل  پر (apteria)  قرار دارند. فولیکول های  نواحی پر  الگوی واضحی روی  سطح پوست تشکیل می دهد.…

پرورش-شترمرغ

پرورش و نگهداری شتر مرغ – درباره شترمرغ

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , , , , , , ,
 

  پرورش و نگهداری شتر مرغ – درباره شترمرغ پرورش و نگهداری شتر مرغ – درباره شترمرغ : بیش از بیست میلیون سال پیش اسلاف شتر مرغهای امروزی، در کمربند وسیعی…