پرورش بوقلمون

مقالات پرورش طیور : نیاز های غذایی در پرورش بوقلمون مولد

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , ,
 

 نیاز های غذایی بوقلمون مولد نیازهای غذایی بوقلمون های مولد در جدول انتهای همین مقاله ارائه شده است.لازم است نرها به نوعی تغذیه شوند که در زمان قبل از انتخاب…