تغذیه مرغ لاری و خروس لاری

تغذیه مرغ لاری و خروس لاری – بخش آخر مقاله

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , ,
 

 ادامه مقاله تغذیه مرغ لاری و خروس لاری بخش سوم : کنجاله سویا: یکی از بهترین و متداولترین منابع تأمین پروتیین گیاهی در جیره های غذایی بوده که پس از…