غاز سفید

مطالب جامع و مفید در مورد اردک و غاز ها

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , , , , ,

مطالب جامع و مفید در مورد اردک و غاز ها ۱- رشد اردک و غاز نیز چون بسیار سریع است به گونه ای که پس از گذشت ۲۱ روز می…