جوجه-کشی

مشکلات جوجه درآوری در واحد های جوجه کشی

7 comments برچسب: , , , , , , , , ,
 

 مشکلات جوجه در آوری در واحدهای جوجه کشی مشکلاتی که تخم در دستگاه جوجه کشی تبدیل به جوجه نمی شود و یا تبدیل به جوجه با کیفیت پایین میشود به…