کبک

درباره کبک نر و ماده – خصوصیات عمومی کبک

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , , , , ,
 

 درباره کبک نر و ماده  – خصوصیات عمومی کبک درباره کبک نر و ماده  – خصوصیات عمومی کبک : کبک از راسته ماکیان است.رنگ آمیزی پرها در این پرنده بسیار…