پرورش خروس لاری

خصوصیات عمومی و پرورش خروس لاری

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , ,

خصوصیات عمومی و پرورش خروس لاری : معمولا نژاد لاری ، نژاد آرام و ساکتی می باشد.ولی خروس هایی که برای جنگاندن استفاده میشوند با روشی خاصی(با خوراندن گوشت و…