Dashtiyari-خروس

خروس دشتیاری Dashtiyari

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , , , , ,
 

  خروس دشتیاری Dashtiyari نام انگلیسی: Dashtiyari نام فارسی: دشتیاری خروس دشتیاری Dashtiyari خصوصیات: این نژاد بیشتر در نواحی جنوب بلوچستان در منطقه کنارک، چابهار، دشتیاری تا سرباز دیده می…

Langshan

خروس لانگشان Langshan

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , , , , ,
 

  خروس لانگشان Langshan     نام انگلیسی: Langshan نام فارسی: لانگشان خروس لانگشان Langshan خصوصیات: اصلی این نژاد از ناحیه لانگشان در شمال چین است و بعدها به سایر…

Laken-Velder

خروس لاکین ویلدر Laken Velder

یک دیدگاه برچسب: , , , , , , , , ,
 

    خروس لاکین ویلدر Laken Velder نام انگلیسی: Laken Velder نام فارسی : لاکین ویلدر خروس لاکین ویلدر Laken Velder خصوصیات: این نژاد در آلمان و انگلستان محبوبیت فراوانی…

Faverolles-chicken

خروس فاورول Faverolles

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , , , ,
 

  خروس فاورول Faverolles نام انگلیسی: Faverolles نام فارسی: فاورول خروس فاورول Faverolles خصوصیات: این نژاد در اصل نژادی دو منظوره است که در دهکدهای از ایالت فاورول در شمال…

CreVecoeur

خروس کریوی کور CreVecoeur

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , , , , ,
 

    خروس کریوی کور CreVecoeur   نام انگلیسی: CreVecoeur نام فارسی: کریوی کور خروس کریوی کور CreVecoeur خصوصیات: کریوی کور پرنده ای نادر است که از نرماندی فرانسه منشأ…

Gallina_castellana_negra

خروس کاستلانای مشکی Castellana Negra

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , , , ,
 

 خروس کاستلانای مشکی Castellana Negra       نام انگلیسی : Castellana Negra نام فارسی : کاستلانای مشکلی  خروس کاستلانای مشکی Castellana Negra خصوصیات : این نژاد از گروه نژادهای…

Bresse

خروس بریسی Bresse

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , , , , , , ,
 

 خروس بریسی Bresse     نام انگلیسی : BreSSe نام فارسی : بریسی خروس بریسی Bresse  خصوصیات: نژادی فرانسوی است که در سال ۱۸۹۵ میلادی وارد انگلستان شد و از شهرتی…

Braekels

خروس براکیلز Braekels

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , , , , , , ,
 

 خروس براکیلز Braekels نام انگلیسی: Braekels خروس براکیلز Braekels  نام فارسی: براکیلز خصوصیات: این نژاد به طور وسیعی در منطقه «ندر براکلی» در ناحیه «فلاندرز» بلژیک پراکنده می باشد و…

Bielefelders

خروس بیلی فیلدر Bielefelders

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , , ,
 

 خروس بیلی فیلدر Bielefelders             نام انگلیسی: Bielefelders نام فارسی: بیلی فیلدر خروس بیلی فیلدر Bielefelders خصوصیات: بیل فیلدر نژادی جدید است که خاستگاه آن…

Bergischerkraeher.jpg

خروس برجیش کراخر Bergische Kraeher

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , , ,
 

 خروس برجیش کراخر Bergische Kraeher       نام انگلیسی : Bergische Kraeher نام فارسی: بر جایش کراخر خروس برجیش کراخر Bergische Kraeher خصوصیات: این نژاد از نژادهای آلمانی با…