مینورکا

خروس مینورکا MinOrca

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , ,
 

    نام انگلیسی: MinOrca نام فارسی: مینورکا خصوصیات خروس مینورکا MinOrca : اصلی این نژاد از جزایر بلیار در اسپانیا است. طویل و کشیده بودن بدن، تاج بزرگ و…