آماده ساختن خروس لاری برای نبرد تن به تن

آماده ساختن خروس لاری برای نبرد تن به تن – بخش هفتم

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , ,
 

 گرو کردن و دید کردن خروس برای گرو ادامه مقاله آماده ساختن خروس لاری برای نبرد تن به تن – بخش ششم : انتخاب حریف برای حيوان مبحث بسیار بزرگ…