Leghorn-Brown-Male

خروس لیگهورن LeghOrn

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , , , ,

خروس لیگهورن LeghOrn   نام انگلیسی: LeghOrn نام فارسی: لیگهورن خروس لیگهورن LeghOrn خصوصیات: یکی از معروف ترین نژادهای تخمی دنیا محسوب می شود. سیزده گونه از این نژاد استاندارد…