LimOuSin

خروس لیموزین LimOuSin

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , , , , ,

  خروس لیموزین LimOuSin نام انگلیسی: LimOuSin نام فارسی: لیموزین خروس لیموزین LimOuSin خصوصیات: از نژادهای زیبای فرانسوى است. دم آن حالتی داسی شکل دارد و انتهای آن به زمین…