شامپو در حمام کردن پرنده ها
شامپو در حمام کردن  پرنده ها شامپو در حمام کردن پرنده ها : این نوشته برگرفته از کتاب پرورش مرغ مینا می باشد. در برخی از کتب خارجی گفته شده است که در هنگام حمام دادن طوطی ها شما می ...
مدیر سایت
X