بیماری در فنچ
بیماری در فنچ | برخی از علائم قابل مشاهده بیماری در فنچ بیماری در فنچ : برخی از علائم قابل مشاهده بروز بیماری در پرندگان رفتار بی تفاوت تنگی نفس چشمهای قرمز و ملتهب، خروج ترشحات از چشم و بینی، ...
مدیر سایت
X