Westphalian-Fowl--خروس

خروس وست فالیان Westphalian Fowl

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , , ,
 

    نام انگلیسی : Westphalian Fowl نام فارسی: وست فالیان خروس وست فالیان Westphalian Fowl  خصوصیات: این نژاد یک نژاد قدیمی آلمانی است که زمانی به وسیله کشاورزان سراسر…

Poland

خروس لهستانی Poland

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , , ,
 

        نام انگلیسی: Poland نام فارسی: لهستانی  خروس لهستانی Poland این نژاد یکی از محبوبترین نژادهای کاکل دار به شمار میرود. این نژاد همچنین یکی از قدیمی…

Orpington

خروس ارپینگتون Orpington

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , , , , ,
 

      نام انگلیسی : Orpington  نام فارسی: ارپینگتون خروس ارپینگتون Orpington  خصوصیات: از شهر ارپینگتون در ایالت کنت انگلستان منشأ گرفته و دارای بدنی کشیده و عمیق است.…

Nagazaki-rooster

خروس ناکازاکی Nagazaki

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , , ,
 

  خروس ناکازاکی Nagazaki نام انگلیسی: Nagazaki نام فارسی: ناکازاکی خروس ناکازاکی Nagazaki خصوصیات: از نژادهای زیبای کوتوله به شمار می رود و منشأ آن ژاپن است و پاها و…

Mechels

خروس میشلز Mechels

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , , ,
 

  خروس میشلز Mechels نام انگلیسی : Mechels نام فارسی : میشلز خروس میشلز Mechels  خصوصیات خروس میشلز Mechels  : این نژاد برای تولید گوشت در منطقه ای به نام میشلین…

Leghorn-Brown-Male

خروس لیگهورن LeghOrn

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , , , ,
 

  خروس لیگهورن LeghOrn   نام انگلیسی: LeghOrn نام فارسی: لیگهورن خروس لیگهورن LeghOrn خصوصیات: یکی از معروف ترین نژادهای تخمی دنیا محسوب می شود. سیزده گونه از این نژاد…

Laken-Velder

خروس لاکین ویلدر Laken Velder

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , , , , ,
 

    خروس لاکین ویلدر Laken Velder نام انگلیسی: Laken Velder نام فارسی : لاکین ویلدر خروس لاکین ویلدر Laken Velder خصوصیات: این نژاد در آلمان و انگلستان محبوبیت فراوانی…

Indian-Game

خروس مرغ مسابقه هندی Indian Game

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , , , ,
 

    خروس مرغ مسابقه هندی Indian Game   نام انگلیسی : Indian Game نام فارسی : مرغ مسابقه هندی خروس مرغ مسابقه هندی  خصوصیات : از این نژاد سه…

GOurnay

خروس گورنای GOurnay

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , , , , ,
 

  خروس گورنای GOurnay نام انگلیسی: GOurnay  نام فارسی: گورنای خروس گورنای GOurnay خصوصیات: این نژاد نام خود را از شهر کوچک گورنی در ناحیه نرماندی فرانسه گرفته است و…

Frizzle

خروس فریزل Frizzle

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , , , , , ,
 

  خروس فریزل Frizzle   نام انگلیسی: Frizzle نام فارسی: فریزل خروس فریزل Frizzle خصوصیات: نام دیگر آن نژاد «پر مجعد» است زیرا که پرهای آن از پایین به بالا…