تاریخچه نگهداری و پرورش پرندگان زینتی

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , , , , , , , ,

تاریخچه نگهداری و پرورش پرندگان زینتی   تاریخچه نگهداری و پرورش پرندگان زینتی مرغان عشق بیش از 160 سال است که در اسارت ،نگهداری می گردند.در حقیقت این گونه از…

Khorasani-خروس

خروس خراسانی Khorasani

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , , ,

خروس خراسانی Khorasani   نام انگلیسی : Khorasani نام فارسی : خراسانی خروس خراسانی Khorasani خصوصیات: این نژاد بومی استان خراسان است و به رنگهای مختلف دیده می شود. تاج آن…

ISfahani-خروس

خروس اصفهانی ISfahani

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , , , ,

خروس اصفهانی ISfahani نام انگلیسی : ISfahani نام فارسی: اصفهانی خروس اصفهانی ISfahani خصوصیات : این نژاد در روستاهای مختلف استان اصفهان پراکنده اند ،رنگ  پر و بال سیاه می…

pirsian-Nacked-Nech-خروس

خروس گردن لخت ایرانی pirsian Nacked Nech

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , ,

خروس  گردن لخت ایرانی pirsian Nacked Nech   نام انگلیسی : Pirsian Nacked Nech نام فارسی : گردن لخت ایرانی  خروس  گردن لخت ایرانی pirsian Nacked Nech خصوصیات : این…

Yamato-خروس

خروس یاماتو Yamato

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , , , ,

  خروس یاماتو Yamato نام انگلیسی : Yamato نام فارسی : یاماتو خروس یاماتو Yamato خصوصیات : نژادی زاپنی است که تا حدودی به نژاد ” شامو Shamo ” شبیه…

Wyandottes

خروس وایندوت Wyandottes

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , , , , ,

  خروس وایندوت Wyandottes نام انگلیسی : Wyandottes نام فارسی : وایندوت خروس وایندوت Wyandottes خصوصیات : از قدیمی ترین نژادهای استانداردشده آمریکایی می باشد.این نژاد داری بدن نسبتا گرد…

The-Spanish-or-White-faced-خروس

خروس سیاه اسپانیایی صورت سفید white Faced Black Spanish

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , , , ,

  خروس سیاه اسپانیایی صورت سفید white Faced Black Spanish نام انگلیسی : white Faced Black Spanish نام فارسی : سیاه اسپانیایی صورت سفید خروس سیاه اسپانیایی صورت سفید white Faced Black…

Westphalian-Fowl--خروس

خروس وست فالیان Westphalian Fowl

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , , ,

  نام انگلیسی : Westphalian Fowl نام فارسی: وست فالیان خروس وست فالیان Westphalian Fowl  خصوصیات: این نژاد یک نژاد قدیمی آلمانی است که زمانی به وسیله کشاورزان سراسر آلمان…

Vorwerk-خروس

خروس ور ویرک Vorwerk

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , , , , , ,

  خروس ور ویرک Vorwerk نام انگلیسی: Vorwerk نام فارسی: ور ویرک خروس ور ویرک Vorwerk خصوصیات: نژادی آلمانی است که به وسیله اوساکار ورورک OSkar Vorwerk به وجود آورده…

خروس گردن لخت Turken

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , , ,

    نام انگلیسی: Turken نام فارسی: گردن لخت خروس گردن لخت Turken خصوصیات: علت تسمیه انگلیسی این نژاد به اینست که این نژاد شبیه بوقلمون است و برخی معتقدند…