آناتومی خروس لاری

فیزیولـوژی و آناتومی خروس لاری – بخش پنجم

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , ,
 

    شیپور ادامه مقاله آناتومی خروس لاری : شکل آن شبیه قیف است و در زیر تخمدان چپ واقع شده و به آن فانل نیز میگویند. طول این قسمت…

آناتومی خروس لاری

فیزیولـوژی و آناتومی خروس لاری – بخش چهارم

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , ,
 

 آناتومی خروس لاری : بال به طور مشخص از استخوانهای بازو، زند زبرین و زند زیرین ، استخوانهای مچ ، استخوانهای قلم دست و سه انگشت تشکیل شده است. استخوان…

آناتومی خروس لاری

فیزیولـوژی و آناتومی خروس لاری – بخش سوم

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , ,
 

  سیستم عضلانی آناتومی خروس لاری : پرندگان دارای سیستم ماهیچه ای پیچیدهای هستند و به طور معمول رنگ عضله های آنان سفید می باشد. بافت ماهیچهای از اعضای قابل…

آناتومی خروس لاری

فیزیولـوژی و آناتومی خروس لاری – بخش دوم

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , ,
 

    طرز رویش پر فیزیولـوژی و آناتومی خروس لاری – بخش دوم : پرها از مجاری مخصوصی در پوست به نام مجرای پر تشکیل می شوند. این مجاری و…

عکس خروس لاری

فیزیولـوژی و آناتومی خروس لاری – بخش اول

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , ,
 

 فیزیولـوژی و آناتومی خروس لاری – بخش اول   آناتومی خروس لاری : شکل عمومی بدن نژاد لاری با نژادهای دیگر متفاوت است و به طور کلی بدن بلند و…