دریافت نمایندگی مجاز و معتبر گروه صنعتی اسکندری

برای دریافت شماره تلفن نمایندگی شهر مورد نظر با شماره ثابت همان شهر با شماره تلفن مسئول امور نمایندگی ها آقای مهندس حیدری تماس حاصل فرمایید

۲۰۱۵۱۰۲۸_۱۳۲۳۱۳

تلفن ثابت : ۰۴۴۳۲۳۸۷۱۳۰-۰۴۴۳۲۳۸۷۷۱۳۱شماره تماس نمایندگی جوجه کشی

شماره همراه دریافت نمایندگی جوجه کشی تلفن همراه : ۰۹۱۴۴۴۸۳۱۸۸

ایمیل دریفات نمایندگی جوجه کشی ایمیل : Heidari@mehsaz.com

 

نمایندگی های مجاز گروه صنعتی هواباتور