تخم گذاری بوقلمون به تخم آوردن بوقلمون بخش پایانی

خانه » بلاگ » مقالات » تخم گذاری بوقلمون به تخم آوردن بوقلمون بخش پایانی

تخم-بوقلمون

 

بخش اول از مقاله تخم گذاری بوقلمون به تخم آوردن بوقلمون در این آدرس مطالعه نمایید.

بخش پایانی

دوره ی استراحت
تخم گذاری بوقلمون به تخم آوردن بوقلمون بخش پایانی : آن روزی که قرار است عملیات تحریک نوری و در ابتدا دوره ی استراحت آغاز شود ، یا بهره گیری از دستگاه نور سنج و دستگاه دیمر ، روشنایی لامپ ها را در حد ۵ لوکس در محدوده ی سر پرنده کاهش می دهیم.یک دستگاه تایمر ساعت ۶ صبح لامپ ها را روش و ساعت ۱۴ خاموش می کند.بنابراین بوقلمون ها در طول ۲۴ ساعت شبانه روز ۸ ساعت روشنائی با شدت ۵ لوکس و ۱۶ ساعت تاریکی مطلق خواهند داشت ( ۸ + ۱۶ = ۲۴ ).این وضعیت باید برای بوقلمون های ماده ۱۰ هفته و برای پرندگان نر ۸ هفته ادامه داشته باشد.

نور-سنج

 

نور سنج Light Meter

 

دوره تحریک
بعد از پایان دوره ی استراحت، دوره ی تحریک آغاز میشود. ساعت ۶ صبح که دستگاه تایمر، چراغها را روشن کرد، پیچ دستگاه دیمر را می چرخانیم تا شدت نور لامپ ها زیاد شده و به ۵۰ تا ۱۰۰ لوکس برسد. از طرف دیگر دستگاه تایمر را هم تنظیم می کنیم تا ساعت ۲۲ لامپ ها را خاموش کند. بنابراین در دوره ی تحریک، لامپ های سالن ساعت ۶ صبح روشن و ساعت ۱۰ شب خاموش شده و شدت نور در سالن ۵۰ تا ۱۰۰ لوکس است. عملاً در این زمان طول دوران روشنائی ۱۶ ساعت و دوران تاریکی ۸ ساعت است ( ۲۴= ۸ +۱۶) بعد از ۲۰ روز که دوره ی تحریک آغاز شد بوقلمون های ماده شروع به تخم گذاری می کنند. در این زمان بوقلمونهای نر که دوره ی استراحت شان ۱۵ روز قبل از ماده ها تمام شده و تقریباً دو هفته قبل از ماده ها وارد دورهای تحریک شده بودند. آماده ی جفت گیری می باشند. به ازای هر ۱۰ تا ۱۵ پرنده ماده باید یک بوقلمون نر، هنگام شب ترجیحاً بعد از ساعت ۲۲ و در تاریکی مطلق وارد سالن ماده ها شوند.
(در نژادهای سنگین برای ۱۰ بوقلمون ماده یک نر و در نژادهای سبک برای ۱۵ پرنده ی ماده یک بوقلمون نر لازم است ).اگر بوقلمون های نر در ساعات روشنایی وارد سالن شوند ، احتمال اینکه در حضور ماده ها جنگ سختی بین آنها آغاز شود بسیار زیاد است.

مدیر سایت
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X